El Bosc del Reggae Vol. 2

 

Vídeo de la segona edició de El Bosc del Reggae de Karxofa Films que va tenir lloc el dia 9 de juny de 2018.

(Publicat amb l'autorització dels autors)