El Bosc del Reggae Vol. 1

Vídeo de la primera edició de El Bosc del Reggae de Karxofa Films que va tenir lloc el dia 10 de juny de 2017.

(Publicat amb l'autorització dels autors)