LABERINT DINS DEL SAC

El cap de setmana del 27 d'octubre, va tenir lloc la inauguració de l'obra de'n Xicu, "Laberint dins del sac",  unes composicions -relíquies en diu ell- fetes amb un material que, actualment, ja no es fa ni s'utilitza com abans.Aquesta mostra ha estat feta en moments de descans que li pressuposa l'esforç físic en d'altres obres i que aprofita com a font de futures realitzacions. Així, doncs, no vol que siguin més que una mera experimentació amb aquest material.