“BESTIARI ONIRIC”, GRAVATS DE FREDERIC GIRÓS

DISSABTE 3 DE JUNY:

INAUGURACIÓ DE “BESTIARI ONIRIC”, GRAVATS DE FREDERIC GIRÓS.

 Presentem una exposició dedicada al gravat xilogràfic.

La xilografia es la primera tècnica de reproducció gràfica a Europa (darrer terç del XIV) i suposa el pas de la copia miniada única, realitzada en els monestirs, costosíssima i només accessible a les grans fortunes (reis, aristocràcia ), a la reproducció seriada, mes a l'abast de les classes burgeses i populars. La xilografia suposa la socialització de l'art.

Els gravats xilogràfics que presentem a Can Ginebreda corresponen al BESTIARI ONÍRIC, llibre d'artista de Frederic Girós.

Es tracta d'un recull de bestioles i personatges ficticis que poden aparèixer en els nostres somnis. L'autor dels gravats s'ha entretingut en posar un nom a cada «bèstia» i a redactar un quartet per a cada gravat.

A LA UNA AL RESTAURANT DEL BOSC.

DESPRÉS CÒCTEL AMB PICA-PICA PER TOTHOM.

QUI VULGUI ES POT QUEDAR A DINAR.