El restaurant

El dia 18 de maig es va inaugurà el restaurant de Can Ginebreda.