Passeig pel bosc de Can Ginebreda

Seleccioni la panoràmica i arrossegui el punter cap a la dreta o cap a l’esquerre per poder-la visualitzar.
Pot passejar-se dins el bosc mitjançant els 71 punts possibles, situats en el mapa (part inferior esquerra).