LABERINT DINS DEL SAC

El cap de setmana del 27 d'octubre, va tenir lloc la inauguració de l'obra de'n Xicu, "Laberint dins del sac",  unes composicions -relíquies en diu ell- fetes amb un material que, actualment, ja no es fa ni s'utilitza com abans.



Aquesta mostra ha estat feta en moments de descans que li pressuposa l'esforç físic en d'altres obres i que aprofita com a font de futures realitzacions. Així, doncs, no vol que siguin més que una mera experimentació amb aquest material.